Frister for å søke om deltidsopplæring

Frister og viktige datoer når pedagogisk-psykologisk tjeneste søker om deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever. 

Søk om deltidsopplæring.

Frister

  • Januar: Statped minner kommuner om søknadsfrist for deltidsopphold.
  • Februar: Kommuner / pedagogisk-psykologisk tjeneste forbereder søknad til Statped med sakkyndig vurdering og audiogram.
  • 1. mars: Søknadsfrist for at Statped skal kunne tilrettelegge best mulig for deltidsopplæring. Søknad etter 1. mars behandles fortløpende.
  • Mars/april: Statped sender oversikt over deltidsuker, samt innholdet i opplæringen for kommende skoleår. 
  • Mai/juni: Evaluering av vedlegg til samarbeidsavtale for inneværende år for elever som får opplæringstilbud fra Statped.
  • August: Bostedsskole og deltidsopplæring samarbeider om innhold i vedlegg til samarbeidsavtale. Avtalen sendes og underskrives så snart som mulig.
  • 15. september: Frist for Statped å sende ut vedlegg til overordnet samarbeidsavtale. Denne kommer i tillegg til overordnet samarbeidsavtale mellom Statped og kommune. Vedlegget skal utdype avtalen og er en avtale mellom hjemskolens rektor og Statped.
  • August til juni: Deltidsopphold/fjernundervisning finner sted. Halvårlige oppsummeringsmøter mellom skole, foreldre og Statped med vurdering av elevens læringsutbytte, trivsel og tilhørighet.