Om deltidsopplæringen

Statped gir deltidsopplæring til elever i grunnskolen som har utbytte av opplæring i et tegnspråklig miljø. Statped bistår og samarbeider med bostedsskolene for at elevene skal nå sine læringsmål.

Målgruppe

Elever som etter sakkyndig vurdering fra PPT vil ha utbytte av tegnspråk i opplæringen, kan få tjenesten deltidsopplæring etter søknad fra PPT. Dette kan være hørselshemmede elever, eller elever som har tegnspråklige foresatte (KODA). 

Statped deltidsopplæring gir tilbud til elever i grunnskolen som får opplæring i tegnspråk etter § 2-6 i opplæringslova eller tegnspråkopplæring med utgangspunkt i § 5-1 i opplæringslova
Innsøking er på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT som beskriver behov for opplæring i tegnspråk på en alternativ opplæringsarena. 

Opplæringen for deltidslever kombineres gjerne med fjernundervisning i tegnspråk og koordineres med tegnspråkkurs for foresatte og søsken.

Undervisningen

 

Statped er en alternativ opplæringsarena som i tett samarbeid med bostedsskoler skal samarbeider om en helhetlig og sammenhengende opplæring for den enkelte elev. I Statped deltidspplæring blir det undervist etter ordinære læreplaner og særskilte læreplaner for elever med tegnspråk.

Deltidsopplæring foregår i et tegnspråklig miljø, med vekt på å utvikle flere språk/en bimodal tospråklighet. Statped deltidsopplæring legger til rette for 6 uker deltidsopplæring i aldersblandete grupper på hovedtrinn 1.- 4., 5.-7. og 8. - 10.

Bostedsskoler kan i samarbeid med foresatte søke om inntil tolv uker av skoleåret, men opplæring blir da i ulike/andre aldersgrupper. PPT søker på vegne av skole og foresatte.

Les mer om

Mål for Statped deltidsopplæring

  • Bistå bostedsskolene slik at elevene når sine læringsmål
  • Skape helhet og sammenheng i opplæringen gjennom et nært samarbeid med bostedsskolen.
  • Gi god og tilpasset bimodaltospråklig opplæring i et tegnspråklig læringsmiljø i tråd med elevens enkeltvedtak
  • Styrke elevens språk, identitet og livsmestring
  • Styrke elevens tilhørighet til en tegnspråklig kultur
  • Styrke elevens selvbilde og muligheter nå, og i framtiden

Deltidsopplæringen skal skje i tett samarbeid med bostedsskolen, og undervisningen skal være i tråd med opplæringslovens bestemmelser. Personalet som underviser i Statped deltidsopplæring er omfattet av de samme kompetansekravene som ellers i norsk skole.

Sosiale møteplasser

I tillegg til den faglige opplæringen skal Statped deltidsopplæring også være en sosial møteplass på tospråklig arena.  Deltidselevene på 8.–10. trinn fra hele landet, samles to ganger i året til felles undervisning og sosialt samvær i nasjonale deltiduker.

Elevene på mellomtrinnet får hver vår, tilbud om å delta på Kultutreffet i Oslo.  På alle trinn vektlegges digitalt samarbeid på tvers av lokasjoner for å samarbeide og bli kjent med jevnaldrende på tvers av geografisk tilhørighet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!