Heltidsopplæring

Statped tilbyr heltidsopplæring for elever med medfødt døvblindhet.