Kurs for fagpersoner om hørselstap og hørselshemming

Grunnkurs og videregående kurs om hørselstap og hørselshemming for personale i barnehager og på skoler.

Grunnkurs kan eksempelvis være barnehage- eller lærerkurs. 

Målgruppe

  • Barnehagelærere, lærere og annet personale i barnehage og skole som tilrettelegger og gjennomfører opplæring for hørselshemmede barn og elever.
  • Personale i helse- og sosialtjeneste samt ansatte i PPT og helsesøstertjenesten.

Mål

Gi grunnleggende innføring i hva hørselshemning er, hvilke konsekvenser et hørselstap har og hvordan man kan tilrettelegge tiltak og en godt tilpasset opplæring for barn/elever med hørselstap. Enkelte kurs kan være tematisk mer rettet mot bestemte aldersgrupper eller fag.

Hvordan få tjenesten

Deltakere melder seg på via Statpeds kurskalender. Statped holder kursene jevnlig for ulike grupper av fagpersonale. Kursene går over én til to dager og arrangeres i alle regioner, se statped.no/kurs.