Kurs for foreldre/barn/elever og fagpersoner

Statped tilbyr kurs for foreldre/barn/elever og fagpersoner som tjenester rettet mot kommuner og fylkeskommuner.