Innføringskurs i tegnspråk

Tjenesten gir innføring i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon.

Kurset består av praktiske øvelser og trening i tegnspråklig kommunikasjon.

Målgruppe

  • Lærere og assistenter i barnehage og skole som underviser barn som har hørselshemninger.
  • Personer som selv har hørselshemninger og ønsker å lære tegnspråk.
  • Andre som av ulike årsaker ønsker lære tegnspråk.

Hvordan få tjenesten

Voksne hørselshemmede og foreldre til barn med hørselshemninger kan søke via pedagogisk-psykologisk tjeneste i hjemkommunen. Kurset er gratis for dem som får innvilget tjenesten fra Statped. Andre kan melde seg på kurset og betale kursavgift som inkluderer læremateriell.

Rettigheter

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Gjennomføring

Kurset varer fra én til to uker og gis i alle regionene i Statped.