Kurs for foreldre og barn/elever

Statped tilbyr kurs for foreldre og andre nærpersoner og for visse barne-/elevergrupper etter søknad fra kommuner og fylkeskommuner.