Elevkurs for tunghørte elever i grunnskolen

Kursene skal gi elever som har nedsatt hørsel, økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. De gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med andre jevnaldrende hørselshemmede.

Målgruppe

Elevkursene er for hørselshemmede elever fra 1. til 10. trinn. de er primært for elever som trenger tekniske hjelpemidler i opplæringen, som høreapparat eller lydforsterkningsanlegg.

Mål

  • Økt kompetanse i å leve med hørselshemning og i å mestre utfordringer i hverdagen
  • Skape trygghet rundt egen hørselshemning og knytte relasjoner til andre i samme situasjon
  • Kunnskap om hørselshemning, anledning til å diskutere opplevelser og reflektere over egen situasjon
  • Kjennskap til ulike kommunikasjonsformer og prøve ut tekniske hjelpemidler og digitale tjenester

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste kommunene sender søknad til Statped. Etter en ordinær søknadsbehandling kan en samarbeidsavtale hjemle og være et tilstrekkelig grunnlag for ytterligere elevkurs. Dette går frem av enkeltvedtak knyttet til brukeren/eleven.

Forarbeid før søknad

I søknaden må det ligge ved en sakkyndig uttalelse fra pedagogisk-psykologisk tjeneste om hvilke behov eleven har. For nye brukere må audiogram ligge ved søknaden.

Statped forutsetter at skolen har fått god informasjon om elevkurset, og at samarbeidsavtalen med kommunen gir eleven permisjon fra det ordinære skoletilbudet.

Rettigheter

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Gjennomføring

Elevkursene arrangeres i Statpeds lokaler eller lokalt i samarbeid med kommunale samarbeidspartnere.

Kursene varer i én til tre dager og arrangeres én til to ganger i året. Kursene er etter alder, og de er temabaserte. I all læringen legges det vekt på muligheter for samhandling og erfaringsutveksling. Elevene får tilbud om sosialpedagogiske aktiviteter om ettermiddagene og kveldene.

Statped arrangerer kurs for foreldre parallelt med elevkursene.