Kurs for elever med synssvekkelse eller blindhet

Kurset er for elever  i grunnskole og videregående opplæring med synssvekkelse eller blindhet. Statped kan gi kurs til foreldre og pedagogisk personale parallelt.

Mål

Kurstilbudet skal

  • støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å gi elevene et likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæringstilbud
  • være en arena for erfaringsutveksling og læringsfellesskap, blant annet knyttet til hjelpe-/læremidler og læringsressurser
  • ha et innhold og gi kompetanse som kan videreføres i opplæringen lokalt

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten. 

Gjennomføring

Kurset holdes på et av Statpeds kontorsteder eller andre steder med egnede kurslokaler og botilbud.

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

De siste to årene har Statped prøvd ut en nasjonal kursmodell for elever med synshemming. De siste kursene i utprøvingsperioden blir gjennomført denne våren. Arbeidet skal nå evalueres og vi tilbyr derfor ikke elevkurs høsten 2019. Øvrige kurs blir annonsert på Statpeds kurskalender og vi oppfordrer alle til å følge med her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!