Foreldre-barn-kurs

Statped holder kurs for foreldre som har barn i alderen 0–5 år med synssvekkelse eller blindhet. Kurset består av forelesninger og erfaringsutveksling.

Tema på kurset kan være

  • samspill, lek og kommunikasjon
  • (sanse)motorisk utvikling og mobilitet
  • hjelpemidler og stimuleringsmateriell
  • tilrettelegging av hjemme- og lekemiljø
  • erfaringsutveksling 

Mål

Målet er å styrke foreldre og foresatte slik at de kan bidra til at barnet får likeverdige lærings- og utviklingsmuligheter.

Kurset forsterker rådgivning og kurs som Statped gir til barnehager.

Hvordan få tjenesten

For å delta på kurs må pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sende søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individbasert rådgivning og veiledning som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten. 

Gjennomføring

Kurset varer i tre til fire dager. Det holdes på et av Statpeds kontorsteder eller andre steder med egnede kurslokaler og botilbud.

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.