Foreldre-barn-kurs

Statped holder kurs for foreldre som har barn i alderen 0–5 år med synssvekkelse eller blindhet. Kurset består av forelesninger og erfaringsutveksling.

Tema på kurset kan være

  • samspill, lek og kommunikasjon
  • (sanse)motorisk utvikling og mobilitet
  • hjelpemidler og stimuleringsmateriell
  • tilrettelegging av hjemme- og lekemiljø
  • erfaringsutveksling 

Mål

Målet er å styrke foreldre og foresatte slik at de kan bidra til at barnet får likeverdige lærings- og utviklingsmuligheter.

Kurset forsterker rådgivning og kurs som Statped gir til barnehager.

Hvordan få tjenesten

For å delta på kurs må pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sende søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individbasert rådgivning og veiledning som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten. 

Gjennomføring

Kurset varer i tre til fire dager. Det holdes på et av Statpeds kontorsteder eller andre steder med egnede kurslokaler og botilbud.

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!