Læringsplattformen Canvas

Canvas blir brukt som læringsplattform for å dele informasjon, oppgaver og gi tilbakemelding til brukere som avdelingene i Statped samhandler med over kortere eller lengre tidsperioder. I Canvas kan deltakere møte andre i videomøter, finne informasjon og motta oppgaver/levere besvarelser. Påloggingen sikrer at personvernet er i samsvar med GDPR regulativ og andre forskrifter, og deltakere kan ha ulike rettigheter/roller i ulike emner.  

Brukerne kan være deltakere på ulike kurs, deltidselever, foresatte eller lærere som jobber i kommunale skoler. Den enkelte avdeling i Statped har ansvar for gode rutiner for hvem som får tilgang og hvordan Canvas brukes.

Fordi Statped sine brukere har ulike behov, vil ulike verktøy i ulike emner ivareta behov for ulike grupper. Å finne universelle verktøy som dekker alle behov er ikke mulig, men hvert emne tilrettelegges for de brukerne som er aktuelle.  

Informasjon om bruk av Canvas

 • Fjernundervisning er et tilbud til deltidselever som har vedtak om dette, og til lærere i kommunale skoler som deltar på tegnspråkkurs. Her brukes videomøter i Canvas som klasserom til avtalte tider.  

  Statped og bostedsskoler samarbeider om opplæringen, og avtale om fjernundervisning er nedfelt i en samarbeidsavtale. Deltakelse forutsetter at en lærer ved bostedsskole følger opp elevens fjernundervisning, slik at det blir en helhetlig og sammenhengende opplæring.

  For å sikre at fjernundervisningen ikke stopper opp, trenger Statped oppdatert kontaktinformasjon til skolene. Skolene melder seg på via Statped kurs-kalender.

 • Ansatte i Statped og elever som har vedtak om deltidsopplæring og deres søsken får tildelt en brukerkonto til office365, men brukernavn og passord. For deltidslever og søsken sendes passordet til foresatte. Dersom barn og unge har behov for hjelp med pålogging, må foresatte dele påloggingsinformasjon med skolene.

  For voksne brukere som har egen epost, brukes denne ved pålogging til Canvas. Ved første gangs pålogging vil system administrator bruke epost for å sende ut påloggingsinfo til Canvas.

 • Elever som har vedtak om deltidsopplæring og deres søsken får tildelt en brukerkonto til office365, men de har ingen aktiv e-postkonto og kan derfor ikke bruke “glemt passord”-funksjonen. Disse må ta kontakt med sin kontaktperson i avdeling tegnspråk for å få oppdatert påloggingsinfo.

  Brukere med ekstern e-postadresse kan bruke “glemt passord”-funksjonen i påloggingsbildet i Canvas, og får dette tilsentil sin e-postadresse som en e-post fra notifactions@instructure.com. Det kan hende at den kan havne i søppelmappen p.g.a. den kan bli tolket som spam .

 • I deltakelse i fjernundervisning/videomøter, anbefaler vi å finne et stille rom med god belysning, hvor eleven/deltakeren kan sitte uforstyrret. Bakgrunn bør være så nøytral som mulig, og eleven/kursdeltakerne bør være avskjermet fra “visuell støy”, for eksempel andre som beveger seg i bakgrunnen.

 • For mange brukergrupper bruker vi Canvas som læringsplattform, og her er det integrert ulike verktøy for ulike grupper.

  De fleste weblesere vil kunne brukes i fjernundervisning, men vi erfarer at Chrome er den som fungerer best. Alle nettlesere må jevnlig oppdateres og it-ansvarlig på skole/kommune må jevnlig sjekke at det ikke oppstår problemer ved oppdatering av brannmur i lokale systemer.

  I videomøter/fjernundervisning bruker Statped Webex for tegnspråklige elever, og her anbefaler vi at appen lastes ned i Canvas, det gir bedre muligheter for tilpasning til tegnspråk.

  For synshemmede elever er zoom valgt for videokonferanser.

  Muligheter, begrensninger og systemkrav: Zoom 1-2-3 (instructure.com)

  Administration - Webex Meetings Suite System Requirements

 • I prinsippet kan mange forskjellige enheter brukes, PC/MAC/Chromebook, nettbrett eller mobiltelefon. Avhengig av hva du skal gjøre, er det viktig å velge fornuftig format på skjermen. For deltakelse i videomøter er det en fordel med stor skjerm der en kan se deltakerne en samhandler med, særlig er dette viktig ved tegnspråklige møter.

  I fjernundervisning på tegnspråk er det en stor fordel to skjermer der oppgaver, tekster og annet kan vises på en skjerm, og videomøtet på den andre.

 • Alle brukerne våre kan logge på canvas hjemmefra med de enhetene de selv ønsker, men det kan være utfordringer knyttet til internett og utstyr, sjekk de andre overskriftene på siden.

 • Mange av de som deltar i tegnspråkopplæring leverer film som besvarelse på oppgaver. Det er knyttet særlige regler til lagring av mediefiler og derfor kreves det samtykke fra brukere/ foresatte.

  Samtykke blir sendt ut hvert skoleår til foresatte, og Statped trenger et individuelt samtykke for hver deltaker. Samtykket for lagring av mediefiler gjelder for ett skoleår, og innleverte mediefiler blir slettet ved slutten av et skoleår. Dersom noen har ønske om å oppbevare mediefiler mer enn ett skoleår, må de selv sørge for lagring av dette.

Tekniske spesifikasjoner

 • For tegnspråklige videokonferanser er kvaliteten på kamera, størrelsen på skjermen og en nøytral bakgrunn de viktigste anbefalingene. I undervisning er det hensiktsmessig å tenke god kvalitet når du investerer i utstyr/ hodetelefon med mikrofon /webkamera. Dette skal være verktøyet til eleven i flere år fremover.

  Det finnes flere gode hørselstekniske løsninger som kan kobles til, her må NAV hjelpemiddelsentral komme med anbefalinger tilpasset den enkelte elev. 

  Dersom eleven har en nyere PC eller Mac, så vil kamera i enheten sannsynligvis være godt nok. Men vinkelen på den interne skjermen blir en annen enn ved eksternt kamera, så vi anbefaler et godt, eksternt web-kamera som lettere kan justere vinkel og plassering.  

  Ved tilkobling av lyd så anbefaler vi å bruke headset eller ekstern mikrofon. I videomøter med tale vil lyd være den viktigste delen av et videomøte, og innebygde mikrofoner vil ofte plukke opp mye støy fra omgivelsene.

  Lys

  Det er anbefalt å sitte i et godt belyst område for å få best mulig kvalitet på kamera. Lampelys gir ofte et gult lys, men her må en prøve seg fram. Unngå lyskilder bak deltakeren.

 •   Minimum Anbefalt
  Prosessor Single Core 2Ghz eller høyere Dual Core 2Ghz eller høyere (/i5/i7 eller AMD-ekvivalent)
  RAM N/A 8 Gb

  Merk: Kravene her er for å kjøre Cisco WEBEX alene. Hvis du bruker diverse ressurskrevende program varer må du øke kravene til å ha kapasitet til å kjøre flere program varer samtidig.

 • Båndbredden som brukes av Cisco Webex / Zoom, blir optimalisert for den beste opplevelsen basert på deltakernes nettverk. Det justeres automatisk for 3G-, WiFi- eller kablede miljøer.
  Statped anbefaler kablet nettforbindelse mellom PC/MAC og router ved webkonferanser, ikke trådløst nett.

  Bredbåndbredde må ha:

  • For videosamtaler 1: 1:
   • 600 kbps (opp / ned) for høy kvalitet på video
   • 1,2 Mbps (opp / ned) for 720p HD-video
   • Mottak av 1080p HD-video krever 1,3 Mbps (opp / ned)
   • Sending av 1080p HD-video krever 2,8 Mbps (opp / ned)
  • For gruppevideoanrop:
   • 600 kbps / 1,2 Mbps (opp / ned) for høy kvalitet på video
   • For gallerivisning og/eller 720p HD-video: 1,5 Mbps/1,5 Mbps (opp / ned)
   • Mottak av 1080p HD-video krever 2,5 Mbps (opp / ned)
   • Sending av 1080p HD-video krever 3,0 Mbps (opp / ned)
  • For bare skjermdeling (ingen videominiatur): 50-75 kbps
  • For skjermdeling med videominiatyrbilde: 50-150 kbps

  Det fins flere måter til å måle linjehastigheten,for eksempel

   

 • OBS: Port UDP 9000 og TCP 5004 må være åpne . Hvis de er sperret så er det ikke videobilde fra dem både ut og de innkomne kameraene sine videoer.

  Cisco Webex Meetings for Android/iOS, Webex Web App

  Protokoll

  Port Nummer(s)

  Retning

  Access Type

  Kommentarer / Merknad

  TCP

  80 / 443

  Utgående

  Webex Client Access port (Lyd Strøming)

  Webex-klientens signalport brukes til å utveksle innledende informasjon om møteoppsett. Fall-back-port for mediekobling når UDP-porter ikke er åpne i brannmuren. “Webex Events Audio Broadcast transmission. 

  TCP/UDP

  53

  Utgående

  DNS

  Brukes for DNS-oppslag for å oppdage IP-adressene til Webex-servere i skyen. Selv om typiske DNS-oppslag gjøres over UDP, kan noen kreve TCP, hvis spørresvarene ikke kan passe i UDP-pakker. 

  UDP

  9000

  Utgående

  Webex Client Media (VoIP and Video RTP)

  Webex klientmedieport brukes til å utveksle lyd-, video- og innholds-delingsstrømmer. Vi anbefaler på det sterkeste å åpne denne porten for medieopplevelse av høyeste kvalitet. 

  TCP/UDP

  Operating System Specific Ephemeral Ports

  Inngående

  Return traffic from Webex

  Webex vil kommunisere til destinasjonsporten som mottas når klienten kobler til. En brannmur skal konfigureres for å tillate disse returforbindelsene. 

           
  • MS Windows 10 
   MS Egde versjon 25, nåværende versjon er pr 2.6.2020 Versjon 91.0.864.37 eller Google Chrome ver 65 , dagens  Versjon 91.0.4472.77
  • Apple Mac OS 10.13 eller senere.
  • Webleser
   • Safari 11.00 eller senere, lavere oppløsning)
   • Chrome 65 eller senere (Anbefales)
   • Firefox 48 eller senere
    OBS: Kan ikke vise media filer. I følge Cisco Webex kilden.
  • Google Chromebook
   • Chrome 65 eller senere

  OBS

  endre til Cisco Webex desktop app

  No

  Chrome OS is not supported on the desktop app.

 • Linux (32-bit/64-bit):

  • Ubuntu 14.x eller senere
  • OpenSuSE 13.x eller senere,
  • Fedora 18 eller senere
  • Red Hat 6 eller senere
  • Debian 8.x eller senere
  • Firefox 48 eller senere. Denne har mulighet for Cisco Webex desktop app.

  En kan ikke bruke Chromium OS!