Lokal kompetanseheving

Statped deltar i nettverk på kommune-
og fylkesnivå og gir faglige bidrag eller
bidrar som rådgivere for nettverk.