Lokal kompetanseutvikling | www.statped.no

Lokal kompetanseutvikling

Statped deltar i nettverk på kommune-
og fylkesnivå og gir faglige bidrag eller
bidrar som rådgivere for nettverk.

Eksempler på verktøy i kompetanseløftet

Analyse av inkluderende praksis

Statped har utviklet et analyseverktøy for å fremme inkluderende læringsmiljø og praksis i barnehager og skoler. PPT kan søke om opplæring i å bruke verktøyet. 

Digital didaktikk og inkludering (DDI)

Praksisnære og innovative e-læringsmoduler for å fremme inkluderende læringsmiljø i grunnskolen. PPT og enkeltskoler kan søke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!