Modulene i Digital didaktikk og inkludering | www.statped.no

Digital didaktikk og inkludering

Modulene i Digital didaktikk og inkludering

Barnehageløp

Modul 1: Introduksjon

Modul 2: Antall, rom, form og teknologi

Modul 3: Kommunikasjon, språk, tekst og teknologi

Modul 4: Sosial kompetanse og teknologi

Barnehageløpet er under utvikling. Ferdigstilles våren 2022. 

 

Skoleløp

Modul 1: Inkluderende bruk av teknologi

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 
 • Digitalt didaktisk design (DDD)
 • Klasseledelse i det digitale klasserommet
 • Den gode timen
 • Tilgjengelighetsfunksjoner og universell utforming

Modul 2: Sosial kompetanse og teknologi

 • Digital dømmekraft
 • Relasjonskompetanse og sosiale ferdigheter
 • Digitale spill i samarbeidslæring
 • Digitale verktøy og sosial kompetanse

Modul 3: Lesing og skriving og teknologi

 • Gode læringsstrategier
 • Sammensatte digitale tekster
 • Digital studieteknikk
 • Formidling gjennom lyd, bilde og video
 • Skriverammer og tenkeskriving

Modul 4: Regning og teknologi

 • Digitale læringsressurser og matematikkmestring
 • Regning og ulike spesialpedagogiske behov
 • Omvendt undervisning
 • Rike oppgaver

Modul 5: Innovativ bruk av teknologi 

 • Spill som inkluderende læringsaktivitet
 • Litteratur og tekstskaping gjennom spill
 • Programmering i undervisningen
 • Virtuell virkelighet (VR)/Utvidet virkelighet (AR) i undervisningen

 

Innholdet i de fem modulene er tett knyttet opp mot LK20.

Her kan du se en video om oppbygningen av modulene. 

 

Side 4 av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!