Kommunale nettverk | www.statped.no

Kommunale nettverk

Tematikker er ofte knyttet til flere av Statpeds fagområder. Nettverkene kan initieres av kommunene/fylkeskommunene eller av Statped.

Målgruppe

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, skole og oppvekstansvarlige instanser.

Mål

Bidra med kompetanseutvikling lokalt på områder hvor kommuner og fylkeskommuner ikke har tilstrekkelig kompetanse og der det er nyttig å samle flere instanser og brukere rundt et felles opplegg for læring og kompetanseutvikling.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

Tjenesten kan også fås gjennom samarbeidsavtale inngått mellom kommune og Statped.

Tjenestene avtales og konkretiseres gjennom aktivitetsplaner for kommunenettverkene.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Tjenesten gis lokalt gjennom faste avtalte møtepunkter i året. PPT deltar alltid i nettverket, ofte også ansatte fra barnehage, skole eller oppvekstansvarlig, avhengig av tematikk. Fra Statped deltar kontaktperson og som regel lederrepresentanter i kommunenettverkene i tillegg til andre rådgivere avhengig av tematikken i nettverkene.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Kurs kan også avtales som faste kursrekker med et bestemt tema og være en del av kommunens satsingsområde på spesialpedagogiske områder. Nettverkssamarbeidet involverer ofte flere fagavdelinger i Statped samtidig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!