Til hovedinnhold

Rådgivning og veiledning om flerspråklighet og minoritetsspråklighet

Statped kan bistå kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn.

Dette er barn, unge og voksne som har en annen kultur- og språkbakgrunn enn norsk eller samisk. Tjenestene gis på alle Statpeds fagområder.

Opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne krever spesifikk fagkompetanse innenfor flerkulturell pedagogikk. I tillegg er det behov for spesifikk kompetanse innenfor de ulike fagområdene/diagnosene. Det handler blant annet om hvordan forskjellige type utfordringer fremtrer hos minoritetsspråklige, og om hvordan minoritetsfamilier oppfatter språklige utfordringer.

Mål

  • Å gi barn, unge eller voksne best mulig læringsutbytte i et inkluderendelæringsmiljø
  • Å sette kommuner og fylkeskommuner i stand til å gi et godt opplæringstilbud til målgruppen
  • Å gi brukerne muligheter til å utnytte de erfaringer og språkferdigheter de har med seg

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individ eller systemtjeneste.