Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade | www.statped.no

Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade

Statped gir råd og veiledning om ervervet hjerneskade. Målet er å endre og forbedre pedagogisk praksis.

Tjenestene ser på samspillet mellom vansker etter ervervet hjerneskade, pedagogikk og læringsmiljø.

Målgruppe

Personale i PP-tjenesten, barnehage, skole og voksenopplæring.

Mål

  • Sikre brukeren tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.
  • Bidra til kompetanseheving i kommune og fylkeskommune slik at de kan ivareta den enkeltes behov for tilrettelegging i opplæringen.
  • Fremme barnets kognitive utvikling og mulighetene til å delta i faglig og sosial samhandling.

Spesifikke målsetninger vil variere med alder, grad av vansker, type hjerneskade og miljøfaktorer. 

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

I søknaden må PP-tjenesten dokumentere hva som er evaluert. Det må gå tydelig fram hva det søkes om. Her finner du en oversikt over hvilke vedlegg Statped krever. 

Gjennomføring

Statped kan gi råd og veiledning til barnehager, skoler og PP-tjenesten. Det er viktig at pedagogisk-psykologisk tjeneste er involvert for å ivareta kontinuitet i brukerens tjenestetilbud.

Tjenesten gis der det er mest egnet. Den gis som regel lokalt, men kan også gis over videokonferanse.

Statped har en flerfaglig tilnærming ved behov. Det betyr at fagpersoner fra ulike fagområder kan være involvert, eller at Statped samarbeider med eksterne fagpersoner, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten.

Omfang, varighet og ressursbruk avhenger av kommunens eller fylkeskommunens kompetanse og hvilke vansker brukeren har.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!