Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade | www.statped.no

Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade

Statped gir råd og veiledning om ervervet hjerneskade. Målet er å sikre en felles forståelse i laget rundt barnet/eleven. Og sikre tilrettelegging og utviklingshemmede tiltak.

Tjenestene tar utgangspunkt i samspillet etter ervervet hjerneskade, pedagogikk og læringsmiljø.

Målgruppe

Rådgivere i PP-tjenesten, pedagogisk personale i barnehage, skole og voksenopplæring.

Mål

  • Sikre barnet/eleven tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.
  • Bidra til kompetanseheving i kommune og fylkeskommune.
  • Fremme barnets/elevens utvikling og muligheter til å delta i faglig og sosialt.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Det må gå tydelig fram hva det søkes om og hva PP-tjenesten har behov for. Ta gjene kontakt med fagavdelingen for å drøftet en eventulet sak. Her finner du en oversikt over hvilke vedlegg Statped krever. 

Gjennomføring

Statped kan gi råd og veiledning til barnehager, skoler og PP-tjenesten. Det er viktig at pedagogisk-psykologisk tjeneste er involvert for å ivareta kontinuitet i barnet/eleven tjenestetilbud.

Statped har en flerfaglig tilnærming ved behov. Det betyr at fagpersoner fra ulike fagområder kan være involvert, eller at Statped samarbeider med eksterne fagpersoner, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!