Til hovedinnhold

Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade

Statped gir råd og veiledning om ervervet hjerneskade. Målet er å sikre en felles forståelse i laget rundt barnet/eleven.

Tjenestene tar utgangspunkt i samspillet etter ervervet hjerneskade, pedagogikk og læringsmiljø.

Målgruppe

Rådgivere i PP-tjenesten, pedagogisk personale i barnehage, skole og voksenopplæring.

Mål

  • Sikre barnet/eleven tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.
  • Bidra til kompetanseheving i kommune og fylkeskommune.
  • Fremme barnets/elevens utvikling og muligheter til å delta i faglig og sosialt.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Det må gå tydelig fram hva det søkes om og hva PP-tjenesten har behov for.

Spør oss

Gjennomføring

Statped kan gi råd og veiledning til barnehager, skoler og PP-tjenesten. Det er viktig at pedagogisk-psykologisk tjeneste er involvert for å ivareta kontinuitet i barnet/eleven tjenestetilbud.

Statped har en flerfaglig tilnærming ved behov. Det betyr at fagpersoner fra ulike fagområder kan være involvert, eller at Statped samarbeider med eksterne fagpersoner, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten.