Rådgivning og veiledning om hørsel | www.statped.no

Rådgivning og veiledning om hørsel

Statped gir råd og veiledning om samspillet mellom hørselstap, pedagogikk og læringsmiljø.

Rådgivningen legger vekt på audiopedagogisk fagkunnskap som skal bidra til endringer og forbedringer av pedagogisk praksis i barnehager og skoler. Rådgivning er et supplement til PPTs innsats og forutsetter et godt samarbeid mellom partene.

Målgruppe

Ansatte i PPT, barnehage, skole, videregående skole og voksenopplæringen som søker om bistand til den spesialpedagogiske og tilpassede opplæringen for den enkelte med nedsatt hørsel.

Mål

  • Tilføre fagkunnskap om audiopedagogikk som bidrar til kompetanseheving i kommunen slik at den kan ivareta den enkeltes behov for tilrettelegging i opplæringen.
  • Fremme barnets språkutvikling og barnets muligheter til å delta i samhandling faglig og sosialt.

Spesifikke målsettinger avhenger av alder, grad av hørselstap og miljøfaktorer.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individ- eller systembaserte tjenester.

Forarbeid før søknad

Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. Her finner du en liste over hvilke vedlegg Statped krever.

Før rådgivningen starter kan det være aktuelt å kartlegge spesialpedagogiske spørsmål og elevens læringsmiljø. Da ser vi på omgivelsesfaktorer som fysiske forhold, gruppestørrelse, avstand til tegnspråkmiljø og skolens kompetanse samt den enkeltes språklige, sosiale og faglige forutsetninger og behov. Dette påvirker opplæringssituasjonen og vil påvirke innholdet i rådgivningen. Slike faktorer drøftes ved et formøte eller en telefonsamtale. Statped kan kartlegge dersom kommunen mangler kompetanse.

Gjennomføring

Rådgivning gis til barnehager, skoler eller til PPT.

PPT skal være til stede for å sikre kontinuitet i barnets tjenestetilbud. Statped samarbeider ofte med eksterne parter som NAV, høresentraler eller psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!