Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel | www.statped.no

Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

Statped gir råd og veiledning om hørselstap, pedagogikk og læringsmiljø.

Rådgivning og veiledning legger vekt på audiopedagogisk fagkunnskap som skal bidra til endringer og forbedringer av pedagogisk praksis i barnehager og skoler.

Målgruppe

Ansatte i PPT, barnehage, skole, videregående skole og voksenopplæringen som søker om bistand til den spesialpedagogiske og tilpassede opplæringen for den enkelte med nedsatt hørsel.

Mål

  • Tilføre fagkunnskap om audiopedagogikk som bidrar til kompetanseheving i kommunen slik at den kan ivareta den enkeltes behov for tilrettelegging i opplæringen.
  • Fremme barnets språkutvikling og barnets muligheter til å delta i samhandling faglig og sosialt.

Spesifikke målsettinger avhenger av alder, grad av hørselstap og miljøfaktorer.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individ- eller systembaserte tjenester.

Forarbeid før søknad

Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. Her finner du en liste over hvilke vedlegg Statped krever.

Før rådgivningen starter kan det være aktuelt å kartlegge spesialpedagogiske spørsmål og barnets/elevens læringsmiljø. Slike faktorer drøftes ved et formøte eller en telefonsamtale. 

Gjennomføring

Rådgivning gis til PPT og pedagoger i barnehager og skoler.

PPT skal være til stede for å sikre kontinuitet i barnets tjenestetilbud. Statped samarbeider med NAV Hjelpemiddelsentral og sykehusenes høresentraler.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!