Rådgivning og veiledning om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Statped gir individbaserte og systembaserte tjenester. Målgrupper er både brukere, familier, nærpersoner og fagpersonell.