Rådgivning og veiledning om matematikkvansker | www.statped.no

Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

Statped gir rådgivning og veiledning om matematikkvansker. Vansken kan enten være en primær matematikkvanske eller ha sammenheng med andre vansker, som dysleksi, språkvansker og ADHD. 

Rådgivningen kan være en individbasert tjeneste, for eksempel å anbefale spesialpedagogiske tiltak. Den kan også være en systembasert tjeneste der Statped deltar i forebyggende arbeid, endrings- og utviklingsarbeid eller bistår i form av samtaler, veiledning og konsultasjoner.

Målgruppe

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skole, brukere og foreldre.

Mål er å

  • styrke kvaliteten på læringsmiljø og matematikkopplæring slik at eleven får et best mulig læringsutbytte i et inkluderende miljø ut fra sine forutsetninger
  • medvirke til at relevant kunnskap og forskning gjøres tilgjengelig i utdanning av fagpersoner gjennom kurs og undervisning

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.

Forarbeid før søknad

Statped trenger relevante papirer for å behandle søknaden. Her finner du en oversikt over hvilke vedlegg vi krever

Gjennomføring

Etter nærmere avtale med PPT.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!