Til hovedinnhold

Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

Statped gir rådgivning og veiledning om matematikkvansker. Vansken kan enten være en primær matematikkvanske eller ha sammenheng med andre vansker, som dysleksi, språkvansker og ADHD.

Rådgivningen kan være en individtjeneste, for eksempel å anbefale spesialpedagogiske tiltak. Den kan også være en systembasert tjeneste der Statped deltar i forebyggende arbeid, endrings- og utviklingsarbeid eller bistår i form av samtaler, veiledning og konsultasjoner.

Målgruppe

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skole, brukere og foreldre.

Mål er å

  • styrke kvaliteten på læringsmiljø og matematikkopplæring slik at eleven får et best mulig læringsutbytte i et inkluderende miljø ut fra sine forutsetninger
  • medvirke til at relevant kunnskap og forskning gjøres tilgjengelig i utdanning av fagpersoner gjennom kurs og undervisning

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individ og/eller systemtjenester.

Forarbeid før søknad

  • Individ: Før søknad til Statped kan PPT ha analysert vansken, prøvd ut tiltak og evaluert matematikkopplæringen.
  • System: PPT, Statped og eventuelle andre instanser skal ha et dialog- og avklaringsmøte der eventuelle tjenester fra Statped blir drøftet.

Spør oss

Gjennomføring

Etter nærmere avtale med PPT.