Rådgivning og veiledning ved autismespekterforstyrrelser

Ved autismespekterforstyrrelser bidrar Statped til at det utvikles kompetanse hos familie, foreldre og fagpersoner i skoler og barnehager. Rådgivningen tar utgangspunkt i det diagnostiske arbeidet som spesialisthelsetjenesten har utført.

Rådgivningen og veiledningen skjer i samarbeid med lokale aktører.

Målgruppe

  • Brukere, foreldre og samarbeidsparter lokalt.
  • Studenter som er i et utdanningsløp, hvor siktemålet er kvalifisering for arbeid.

Mål

Bidra til at det bygges opp kompetanse lokalt slik at barn/elever med autismespekterforstyrrelser får mulighet til å utvikle seg i et livsløpsperspektiv.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.  

Forarbeid før søknad

Gjennomføring

Varigheten på rådgivningen avhenger av behov, lokal kompetanse og sakens kompleksitet.

Rådgivningen blir gitt i brukerens lokale kontekster og involverer foreldre og fagpersoner fra barnehage og skole. Tjenestene gis også i form av fjernveiledning/videoveiledning.

Tjenester og aktiviteter overfor barn, unge og voksne innen autismespekterfeltet kan være rettet mot fastlåste virkelighetsoppfatninger hos dem som arbeider rundt barnet/eleven. Aktiviteter kan da omhandle faglig-metodiske tilnærminger med en undersøkende metodikk og nysgjerrighet på barnets livsverden. Andre aktiviteter kan være å styrke systemet, hvor det legges vekt på å få tro på egne ferdigheter og tro på utvikling av egne ferdigheter i framtida.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!