Til hovedinnhold

Rådgivning og veiledning ved autismespekterforstyrrelser

Ved autismespekterforstyrrelser bidrar Statped til at det utvikles kompetanse hos fagpersoner i skoler og barnehage, foreldre og familie.

Rådgivningen og veiledningen skjer i samarbeid med laget rundt barnet.

Målgruppe

  • Brukere, foreldre og samarbeidsparter lokalt.
  • Studenter som er i et utdanningsløp, hvor siktemålet er kvalifisering for arbeid.

Mål

Bidra til at det bygges opp kompetanse lokalt slik at barn/elever med autismespekterforstyrrelser får mulighet til å utvikle seg i et livsløpsperspektiv.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individ eller systemtjenester.

Forarbeid før søknad

  • Spør oss
  • Samtaler med laget rundt barnet for å få informasjon om arbeid som er gjort lokalt.

Gjennomføring

Rådgivningen tar utgangspunkt i det diagnostiske arbeidet som spesialisthelsetjenesten har utført. Varigheten på rådgivningen avhenger av behov, lokal kompetanse og sakens kompleksitet.

Rådgivningen blir gitt i brukerens skole/barnehage og involverer fagpersoner fra barnehage og skole og foreldre. Tjenestene gis også i form av videoveiledning.

Aktiviteter kan da omhandle faglig-metodiske tilnærminger med en undersøkende metodikk og nysgjerrighet på barnets livsverden. Andre aktiviteter kan være å styrke systemet, hvor det legges vekt på å få tro på egne ferdigheter og tro på utvikling av egne ferdigheter i framtida.