Rådgivning og veiledning om språk og tale | www.statped.no

Rådgivning og veiledning om språk og tale

Veiledning og rådgivning gis på individ- og systemnivå til kommuner og fylkeskommuner.

Statped gir rådgivning og veiledning gjennom

  • veiledning til ulike aktører i brukerens opplæringsmiljø
  • konsultasjoner med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) knyttet til anonyme case
  • lærende nettverk bygget opp omkring brukere eller grupper av brukere, der hensikten er kompetanseutvikling og å bidra til gode samarbeidsrutiner mellom Statped og kommuner/fylkeskommuner

Målgruppe

PPT, barnehage, skole, brukere og foreldre.

Mål

  • Bidra til at PPT best mulig kan legge til rette for at brukeren får et tilfredsstillende læringsutbytte
  • Bidra til å heve kompetansen i PPT slik at ansatte blir bedre i stand til å håndtere liknende saker i framtida

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.

Henvisning til Statped fra helsesektoren er basert på konkrete samarbeidsavtaler, eksempelvis om leppe-kjeve-ganespalte.  

Forarbeid før søknad

Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse.

Statped trenger relevante papirer for å vurdere søknaden. Se liste over hvilke vedlegg vi krever.

Gjennomføring

Rådgivningen/veiledningen kan foregå lokalt, hos Statped eller ved bruk av telefon eller videokonferanse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!