Rådgivning og veiledning om språk og tale | www.statped.no

Rådgivning og veiledning om språk og tale

Veiledning og rådgivning gis på individ- og systemnivå til kommuner og fylkeskommuner.

Statped gir rådgivning og veiledning gjennom å

  • bistå pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • konsultasjoner med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) knyttet til anonyme case
  • lærende nettverk bygget opp omkring brukere eller grupper av brukere, der hensikten er kompetanseutvikling og å bidra til gode samarbeidsrutiner mellom Statped og kommuner/fylkeskommuner

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.

Henvisning til Statped fra helsesektoren er basert på konkrete samarbeidsavtaler, eksempelvis om leppe-kjeve-ganespalte.  

Forarbeid før søknad

Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse.

Statped trenger relevante dokumenter for å vurdere søknaden. Se liste over hvilke vedlegg vi krever.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!