Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

Statped gir råd og veiledning slik at kommuner og fylkeskommuner kan gi et forsvarlig opplæringstilbud. Omfanget avhenger av lokal kompetanse og kompleksiteten i saken.

Målgruppe

Målgruppen er pedagogisk-psykologisk tjeneste, foreldre/foresatte, barnehage, skole og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet.

Mål

Rådgivning og veiledning gis til kommuner og fylkeskommuner slik at de kan gi synshemmede barn, unge og voksne et forsvarlig opplæringstilbud.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!