Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet | www.statped.no

Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

Tjenesten gis til kommuner og fylkeskommuner som et supplement til innsatsen fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Målgruppe

Målgruppen er pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, skole og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet.

Mål

Heve kompetansen i kommuner og fylkeskommuner slik at de kan gi barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet et forsvarlig opplæringstilbud og tilfredsstillende lærings- og utviklingsbetingelser.

Forarbeid før søknad

Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. Her finner du en liste over hvilke vedlegg Statped krever: Vedlegg til søknader | www.statped.no Statped ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste tar kontakt for å drøfte en eventuell søknad før den blir sendt til oss. Målet er blant annet å avklare forventinger. Dialog før søknad | www.statped.no

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.

Det er viktig at pedagogisk-psykologisk-tjeneste er involvert for å ivareta kontinuitet i tjenestetilbudet.

Statped har en flerfaglig tilnærming ved behov. Det betyr at fagpersoner fra ulike fagområder kan være involvert, eller at Statped samarbeider med eksterne fagpersoner, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!