Til hovedinnhold

Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

Tjenesten gis til kommuner og fylkeskommuner som et supplement til innsatsen fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Målgruppe

Målgruppen er pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, skole og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet.

Mål

Heve kompetansen i kommuner og fylkeskommuner slik at de kan gi barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet et forsvarlig opplæringstilbud og tilfredsstillende lærings- og utviklingsbetingelser.

Forarbeid før søknad

Ta gjerne kontakt med Spør oss i Statped.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.

Det er viktig at pedagogisk-psykologisk-tjeneste er involvert for å ivareta kontinuitet i tjenestetilbudet.

Statped har en flerfaglig tilnærming ved behov. Det betyr at fagpersoner fra ulike fagområder kan være involvert, eller at Statped samarbeider med eksterne fagpersoner, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten.