Forelesninger i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) | www.statped.no

Forelesninger i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Forelesninger kan gis på oppdrag fra høyskoler og universiteter.

Statped kan forelese knyttet til ASK rettet mot ulike studentgrupper:

  • Lærerutdanning
  • Barnehagelærerutdanning
  • Spesialpedagogikkutdanning
  • Logopedutdanning
  • Vernepleierutdanning
  • ASK-utdanning

Hvordan man får tjenesten

Universiteter og høgskoler kan søke Statped om systembaserte tjenester.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!