Til hovedinnhold

Forelesninger i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Forelesninger kan gis på oppdrag fra høyskoler og universiteter.

Statped kan forelese knyttet til ASK rettet mot ulike studentgrupper:

  • Lærerutdanning
  • Barnehagelærerutdanning
  • Spesialpedagogikkutdanning
  • Logopedutdanning
  • Vernepleierutdanning
  • ASK-utdanning

Hvordan man får tjenesten

Universiteter og høgskoler kan søke Statped om systembaserte tjenester.