Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet | www.statped.no

Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Forelesninger kan gis til universiteter og høgskoler.

Målgruppe

Studenter ved relevante utdanninger på universiteter og høyskoler (UH-sektoren).

Mål

Å spre kunnskap om fagområdet kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og å gjøre kjent hvilke tjenester som gis på fagområdet. Emnene har til hensikt å gi studenter kompetanse om kommunikasjonsformer som i utgangspunktet har lav kulturlikhet og derfor høy risiko for ikke å utvikles videre. Det innebærer at spesifikke kommunikasjonsforhold og kommunikasjonsformer ses som variasjoner over grunnleggende og universelle meningsskapende og språkdannende kognitive og dialogiske prosesser.

Hvordan man får tjenesten

Universiteter og høgskoler kan søke Statped om systembaserte tjenester.

Samarbeid reguleres av avtaler og aktivitetsplaner for hvert studiesemester eller studieår.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Undervisningen til UH-sektoren planlegges ved avtalefestet samarbeid ved faste oppdrag i tillegg til kurs og undervisning etter henvendelser.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Undervisningen gis som enkeltforelesninger og/eller som en rekke med forelesninger. Hensikten med forelesningene er å gi studenter økt kompetanse i møtet med barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet som er til hinder for utvikling av konvensjonelt språk (tegnspråk eller talespråk) Forelesningene har ofte et mangfoldsperspektiv på kunnskap og kompetanse om kommunikasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!