Statpeds mål for samarbeid med UH-sektoren | www.statped.no

Statpeds mål for samarbeid med UH-sektoren

  • Videreutvikle kunnskap og spisskompetanse på det spesialpedagogiske fagområdet
  • Bidra i masterutdanninger, for eksempel i logopedi, spesialpedagogikk og pedagogikk samt profesjonsstudiet i psykologi
  • Bidra til at studenter får øve på kliniske ferdigheter, slik at de blir i stand til å integrere teoretisk kunnskap i praktisk klinisk arbeid
  • Gjøre studenter kjent med logopediske og spesialpedagogiske arbeidsmetoder
  • Forberede studenter til ulike yrkesroller for logopeder og spesialpedagoger samt å bidra til å sette dem i stand til å utøve yrket
  • Undervise i form av forelesninger og casebaserte fremlegg i forbindelse med problembasert læring (PBL)
  • Delta i nasjonale og internasjonale prosjekter for å bidra til kunnskapsutvikling på fagområdet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!