Samiske spesialpedagogiske tjenester | www.statped.no

Samiske spesialpedagogiske tjenester

Statped gir tilpassede tjenester på individ- og systemnivå til samiske barn, unge og voksne. 

Hvilke tjenester tilbyr Statped 

  • Individ- og systemrettede tjenester for samiskspråklige barn, unge og voksne. 
  • Utvikling og veiledning i bruken av læringsressurser og kartleggingsmateriale på sør-, lule- og nordsamisk. 
  • Samarbeid med UH sektor

Målgruppe

Samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rettigheter til et tilbud på samisk.

Hvordan får man tjenester?

Når pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) søker om tjenester fra Statped til samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, blir Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD) koplet på. Dette omfatter

  • tjenester til kommuner og fylkeskommuner og statlige samiske videregående skoler
  • støtte som del av sakkyndig vurdering dersom PPT ikke har fagkompetanse til å gjennomføre samiskspråklig utredning eller observasjon av samiskspråklige jmf. Udirs Veileder for spesialundervisning

Les om samisk spesialpedaogisk tjeneste (SEAD)

Samarbeid med universitet, høgskoler og organisasjoner

SEAD kan bistå universiteter, høgskoler og organisasjoner med kompetanse gjennom blant annet forelesninger, veiledninger og deltakelse i forskningsprosjekt. Universiteter, høgskoler og organisasjoner kan søke om systembaserte tjenester. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!