Strakstilbud

Vi tilbyr informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelser så snart de er stadfestet.

Gjennom samtaler kan foresatte, brukere, helseinstitusjoner og andre få

  • informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelsen
  • etablere kontakt med kommunen om veien videre
  • helseinstitusjoner kan få bistand til utredninger