Hjelp ved nyoppdaget funksjonsnedsettelse

Gjennom vårt strakstilbud tilbyr vi informasjon og veiledning så fort som mulig etter at en funksjonsnedsettelse er stadfestet.

Gjennom samtaler kan foresatte, brukere, helseinstitusjoner og andre få

  • informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelsen
  • etablere kontakt med kommunen om veien videre
  • helseinstitusjoner kan få bistand til utredninger