Til hovedinnhold

Om strakstilbud fra Statped

Målet er å gi et raskt tilbud i en akuttfase samtidig som det så snart som mulig etableres kontakt med ansvarlig kommune. Statped og kommunen finner en hensiktsmessig måte å gå videre med saken på.

Hjelp ved nyoppdaget funksjonsnedsettelse (strakstilbud)

Tjenesten består som regel av samtaler med brukere, men kan også innebære nødvendige bidrag til helsevesenets utredning av saken. Tjenesten gis så snart som mulig etter at Statped har mottatt henvendelsen. Tilbudet har et pedagogisk perspektiv med vekt på muligheter for tiltak og tilrettelegging.

Det kreves ikke søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Både brukere og samarbeidsparter, primært helseinstitusjoner, kan henvende seg direkte til Statped.

Videre oppfølging gjennom veiledning, kurs og så videre forutsetter en ordinær søknad om tjenester fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Strakstiltak er en del av arbeidet med forebygging og tidlig innsats overfor barn, unge og voksne og er med å fange opp dem som trenger hjelp og støtte. Strakstilbudet utøves ulikt på fagområdene i Statped, avhengig av brukergruppenes behov.