Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

Statped har et strakstilbud der rådgivere gir informasjon kort tid etter at skaden har oppstått. Rådene kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase.

Målgruppe

Bruker, foreldre og lokale samarbeidspartnere.

Mål

Samtalene tar utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Helsestasjonen og PPT kan delta. Dersom kommunen ikke deltar, avtaler Statped med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er å involvere kommunen så tidlig som mulig.

Strakstilbud gis som regel i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målet er å:

  • Etablere et tilpasset og koordinert opplæringstilbud i overgangen fra sykehus til opplæringsarenaen.
  • Gi informasjon om ervervet hjerneskade, mulige pedagogiske konsekvenser og hvordan vi kan tilrettelegge i barnehage og skole.
  • Orientere hjelpeapparatet om pedagogisk tilrettelegging i videre opplæringsløp.

Hvordan få tjenesten

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever formell søknad. Alle som ønsker strakstilbud, kan ta direkte kontakt med Statped:

  • sykehus
  • helsestasjoner
  • PPT
  • skoler
  • barnehager
  • foreldre

Ring Statped på telefon 02196 for å be om et strakstilbud.

Videre oppfølging

Strakstilbud er et avgrenset tilbud som vanligvis består av en eller to samtaler. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped.

Strakstilbudet blir dermed gitt i perioden fra behovet er avdekket og til Statped har behandlet en formell søknad om tjenester.