Strakstilbud ved ervervet hjerneskade | www.statped.no

Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

Statped har et strakstilbud der rådgivere gir informasjon kort tid etter at skaden har oppstått. Rådene kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase.

Målgruppe

Bruker, foreldre og lokale samarbeidspartnere.

Mål

Samtalene tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov knyttet til spesialpedagogisk hjelp, barnehagehverdag eller opplæringsarena (skole/voksenopplæring). PPT og andre involverte aktører (f.eks. barnehage/skole/helsestasjon) bør derfor delta.
Hensikten er å skape en felles forståelse gjennom informasjon om hva ervervet hjerneskade er samt gi en orientering om Statped sitt spesialpedagogiske og faglige tilbud på området.

Strakstilbudet gis ofte i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Målet er da å:

  • Bistå med å etablere et tilpasset og koordinert utviklings- og opplæringstilbud i overgangen fra sykehus til opplæringsarenaen.
  • Gi overordnet informasjon om mulige pedagogiske konsekvenser etter ervervet hjerneskade, gi en orientering om hvordan det kan tilrettelegges i barnehage og skole og hvordan tenke helhetlig inn i det pedagogiske tilbudet i forhold til rehabilitering.
  • Informasjon om hvordan få tilgang til Statped sine tjenester videre samt hva tjenestene kan inneholde.

Saksgang

Strakstilbud er et avgrenset veiledningstilbud som vanligvis består av et eller to møter. Det første møte skal som hovedregel avvikles innen 2 uker etter at strakstjeneste er meldt til Statped. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped.

Strakstilbudet blir gitt i en avgrenset periode som innbefatter to møter og tilstrebes avsluttet innen 2 måneder etter oppstart.

Hvordan få tjenesten

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever formell søknad. Ved behov for strakstilbud, kan følgende ta direkte kontakt med Statped:

  • Sykehus/spesialisthelsetjenesten
  • Bruker
  • Foreldre

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!