Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet | www.statped.no

Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning. Det gis til barn, unge og voksne brukere, omsorgspersoner og/eller fagpersoner så snart som mulig etter at Statped har fått en henvendelse.

Strakstilbudet blir gitt i løpet av få dager fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler. 

Målgruppe

Barn, unge og voksne med nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet.

Mål

Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt med bostedskommunen.

Hvordan få tjenesten

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever formell søknad, men som regel kommer henvendelsen fra spesialisthelsetjenesten eller unntaksvis fra bruker eller foreldre.

Videre oppfølging

Strakstilbudet er et avgrenset tilbud. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped. Les mer om søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Strakstilbudet blir dermed gitt i perioden fra behovet er avdekket og til Statped har behandlet en formell søknad om tjenester.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!