Til hovedinnhold

Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning.

Strakstilbudet blir gitt i løpet av få dager fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler.

Målgruppe

Barn, unge og voksne og/eller nettverket rundt. Tilbudet gis til barn, unge og voksne brukere, omsorgspersoner og/eller fagpersoner så snart som mulig etter at Statped har fått en henvendelse.

Mål

Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt med bostedskommunen.

Hvordan få tjenesten

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever søknad fra PPT. Som regel kommer henvendelsen fra spesialisthelsetjenesten, bruker eller foresatte.

Videre oppfølging

Strakstilbudet er et avgrenset tilbud. Dersom det er behov for videre videre samarbeid med Statped, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped. Les mer om søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.