Til hovedinnhold

Strakstilbud ved leppe-kjeve-ganespalte

Strakstilbudet er et dagskurs for foreldre til nyfødte med leppe-kjeve-ganespalte. Kurset gir informasjon om videre tverrfaglig oppfølging og kontakt med logoped.

På kurset får foreldre informasjon om spalte generelt og oppfølging og behandling av barnet deres.

Statpeds rådgivere jobber sammen med leppe-kjeve-ganespalteteam ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og ved Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. På dagskurset gir Statped råd om hvordan foreldre kan stimulere barnets språk- og taleutvikling.

En sykepleier fra plastisk-kirurgisk avdeling er koordinator og til stede hele dagen sammen med psykolog og logoped.

I løpet av dagen møter foreldrene også kjeveortoped, kirurg og sosionom.

Les mer om innholdet i strakstilbudet.

Målgruppe

Foreldre til barn født med alle typer spalter.

Mål

  • Å gi foreldre informasjon og opplæring slik at de kan kjenne seg trygge i rollen som foreldre til et barn født med LKG
  • Øke foreldrenes kompetanse i hvordan de kan stimulere barnet i språk- og taleutviklingen

Hvordan få tjenesten

Spalteteamene ved Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, eller Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet sender invitasjon til aktuelle foreldre etter at de har mottatt henvisning fra sykehuset hvor barnet er født.