Kurs for fagpersoner om ervervet hjerneskade | www.statped.no

Kurs for fagpersoner om ervervet hjerneskade

Statped holder kurs om spesialpedagogiske konsekvenser for opplæringen etter en ervervet hjerneskade.

Målgruppe

Fylkesmenn, PPT, pedagogisk personale, UH-sektoren, helsesektoren og ansatte i barnehage og skole.

Mål

Målet er kompetanseheving og kompetansespredning. Deltakerne skal få nødvendig kunnskap for å bidra til at barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade (EHS) får en likeverdig opplæring og opplevelse av mestring i opplæringsforløpet sitt. Dette inkluderer blant annet

 • Bedre identifikasjon av elevgruppen og deres behov.
 • Styrke lokal kartleggingskompetanse.
 • Bedre utforming av læringsfremmende tiltak og beslutningstaking omkring det pedagogiske arbeidet.
 • Bidra til at kompetansen får en lokal tverrfaglig og tverretatlig forankring.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner søker Statped om en systembasert tjeneste.

Statped kan også selv ta initiativ til å holde kurs etter å ha avdekket et kompetansebehov.    

Gjennomføring

Statped og søker blir enige om tid, sted og innhold. Kurset gjennomføres på følgende måte:

 • Tre samlinger over to dager.
 • Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdrøftinger.
 • Det forutsettes noe arbeid med case og lesing av utlevert litteratur mellom samlingene.
 • Kursene skal arrangeres i alle regioner som samarbeider om kurset.

Aktuelle tema er:

 • Hjerne og adferd: Struktur og funksjon, ulike typer hjerneskader og utfall, nevropsykologisk forståelse i et pedagogisk perspektiv.
 • Nevropedagogikk: Pedagogisk nevropsykologi, didaktisk relasjonsmodell, tiltaks- og handlingsplaner (IOP).
 • Sosiale utfordringer: Nettverksintervensjon; teori og metode.
 • Samarbeidsrutiner: Samhandling mellom ulike hjelpere og etater, brukere og pårørende.
 • Fordypningstemaer, for eksempel arbeid med hardt skadde personer, motoriske, sansemessige, perseptuelle eller språklige utfordringer.
 • Case-drøftinger basert på deltakernes erfaringer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!