Faglig innlegg om ervervet hjerneskade | www.statped.no

Faglig innlegg om ervervet hjerneskade

Statped holder kurs/innlegg om spesialpedagogiske konsekvenser for utvikling og  opplæringen etter en ervervet hjerneskade.

Målgruppe

PPT, pedagogisk personale, UH-sektoren, helsesektoren og ansatte i barnehage og skole.

Mål

Målet er kompetanseheving og kompetansespredning. Deltakerne skal få nødvendig kunnskap for å bidra til at barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade (EHS) får en likeverdig opplæring og opplevelse av mestring i opplæringsforløpet sitt. Dette inkluderer blant annet

  • Bedre identifikasjon av barnet og elevgruppen og deres behov.
  • Bedre utforming av læringsfremmende tiltak og beslutningstaking omkring det pedagogiske arbeidet.
  • Bidra til at kompetansen får en lokal tverrfaglig og tverretatlig forankring.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner søker Statped om en systembasert tjeneste.

Statped kan også selv ta initiativ til å holde kurs etter å ha avdekket et kompetansebehov.    

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!