Individuell språkveiledning | www.statped.no

Individuell språkveiledning

Statped gir individuell språkveiledning til foreldre til barn med nyoppdagede, store hørselstap og døve/tegnspråklige barn. Dette omfatter også barn som er aktuelle for eller som har fått cochleaimplantat.

Veiledningen er tilpasset språk eller kommunikasjonsform som foreldrene har valgt.

Målgruppe

Foreldre til barn med hørselstap som trenger individuell støtte og veiledning om barnets språkutvikling.

Mål

  • Å trygge og veilede foreldrene for å sikre samspill og tidlig kommunikasjon som grunnlag for en god språkutvikling hos barnet
  • Å støtte opp om den enkelte families samspill og kommunikasjon

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Søknaden må ha nødvendige vedlegg. Statped trenger opplysninger om syn og hørsel og andre relevante dokumenter som belyser saken. Les mer om hvilke vedlegg Statped krever for å vurdere søknaden.

Rettigheter

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs. 

Gjennomføring

Språkveiledningen tar utgangspunkt i den enkelte families behov. Veiledningen blir gitt av en rådgiver i nært samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnehage/skole.

Veiledningen gis i Statpeds lokaler, i barnets barnehage/skole eller i hjemmet.

Tjenesten er tidsavgrenset og gis vanligvis én til to ganger per måned i starten og sjeldnere etter hvert. 

Dersom barnet nettopp har fått cochleaimplantat, blir det gitt lytte-tale-veiledning til ansatte i barnehage og foreldre. Veiledningen gis i samråd med Rikshospitalet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!