Til hovedinnhold

Individuelt tilpasset språkveiledning

Statped gir individuelt tilpasset språkveiledning til foreldre til barn med nyoppdagede hørselstap og døve/tegnspråklige barn.

Veiledningen er tilpasset språk eller kommunikasjonsform som foreldrene har valgt.

Målgruppe

Foreldre til barn med hørselstap som trenger individuell støtte og veiledning om barnets språkutvikling.

Mål

  • Å kartlegge hørselsfunksjon hos barnet og barnets kommunikative evner
  • Å styrke barnets språkutvikling
  • Å veilede foreldrene for å utvikle tidlig samspill og kommunikasjon

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Spør oss gjerne før søknad blir sendt.

Gjennomføring

Språkveiledningen tar utgangspunkt i den enkelte families behov. Veiledningen blir gitt av en rådgiver i nært samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnehage/skole.

Veiledningen gis i Statpeds lokaler, i barnets barnehage/skole eller i hjemmet.

Tjenesten er tidsavgrenset og gis vanligvis én til to ganger per måned i starten og sjeldnere etter hvert.