Til hovedinnhold

Kurs for elever i grunnskolen med hørselstap

Kursene gir elevene mer kunnskap om nedsatt hørsel og eget hørselstap. De får også kontakt og kan dele erfaringer med jevnaldrende som har hørselsvansker.

Målgruppe

Elever fra 1. til 10. trinn som har nedsatt hørsel, og som primært bruker talespråk når de kommuniserer med andre.

Mål

  • Få kunnskap om hørselsvansker, anledning til å dele erfaringer og reflektere over egen situasjon.
  • Få økt kompetanse i å leve med en hørselsvanske og mestre utfordringer som kan følge.
  • Skape trygghet rundt egen hørselsvanske.
  • Knytte kontakt og få relasjoner til andre elever med hørselsvansker.
  • Få kjennskap til ulike kommunikasjonsformer, og prøve ut tekniske hjelpemidler og digitale tjenester.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste kommunene sender søknad til Statped om elevkurs. For nye elever må audiogram ligge ved søknaden.

Etter vedtak tilbyr Statped kurs. Hvis elever flytter til en annen kommune, trengs ny søknad.

Statped forutsetter at skolen har fått god informasjon om elevkurset, og at kommunen gir eleven permisjon fra det ordinære skoletilbudet.

Rettigheter

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Gjennomføring

Elevkursene arrangeres i Statpeds lokaler eller lokalt i samarbeid med kommunale samarbeidspartnere. Digitale løsninger kan være aktuelle.

Kursene varer i én til tre dager og arrangeres hvert eller annethvert år. Kursene er delt inn etter alder, og de er temabaserte. I all læring legger vi vekt på muligheter for å samhandle og utveksle erfaringer.

Statped arrangerer kurs for foreldre parallelt med elevkursene.