Kurs for elever med synssvekkelse eller blindhet | www.statped.no

Kurs for elever med synssvekkelse eller blindhet

Kurset er for elever  i grunnskole og videregående opplæring med synssvekkelse eller blindhet. Statped kan gi kurs til foreldre og pedagogisk personale parallelt.

Mål

Kurstilbudet skal

  • støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å gi elevene et likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæringstilbud
  • være en arena for erfaringsutveksling og læringsfellesskap, blant annet knyttet til hjelpe-/læremidler og læringsressurser
  • ha et innhold og gi kompetanse som kan videreføres i opplæringen lokalt

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten. 

Gjennomføring

Kursene gjennomføres digitalt eller på et av Statpeds kontorsteder, eventuelt andre steder med egnede kurslokaler.

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!