Til hovedinnhold

Kurs for foreldre til hørselshemmede grunnskoleelever

Kurs for foreldre til hørselshemmede grunnskoleelever som deltar på elevkurs.

Kursene varer inntil tre dager per halvår i ti år.

Mål

Kurset skal gi relevant informasjon og opplæring om hørsel, skolefag, opplæringsløpet og eventuelt tegnstøtte.

Kostnader

Kursrekka er gratis for foreldre. Foreldre kan søke kommunen om å få dekket reiseutgifter og NAV om opplæringspenger.