Norsk med tegnstøtte | www.statped.no

Norsk med tegnstøtte

Norsk med tegnstøtte (NMT) er norsk talespråk med visuell støtte, bruk av naturlige tegn, konkreter og tegn lånt fra norsk tegnspråk. NMT brukes metodisk for å stimulere talespråkutviklingen til barn som har hørselshemninger.

NMT brukes også til barn med kommunikasjonsvansker som ikke skyldes nedsatt hørsel.

Målgruppe

  • Foreldre til barn som har hørselshemninger
  • Pedagoger/personale i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage og skole

Mål

  • Gi foreldre praktisk kompetanse i bruk av NMT og motivere til bruk sammen med barnet.
  • Gi personale i barnehage og skole praktisk kompetanse i NMT og motivere til bruk sammen med barna på arbeidsplassen.

Hvordan få tjenesten

Forarbeid før søknad

  • Foreldrekurs: Sakkyndig vurdering som anbefaler norsk med tegnstøtte
  • Individbaserte kurs for barnehage/skole: I søknaden til Statped beskrives barnehagens/skolens behov for kurs og veiledning
  • Personale i skole og barnehage, åpne kurs: Utgangspunktet for kurs beskrives ved påmelding

Rettigheter

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!